Prøveforelesning: Christopher Nuth

Christopher Nuth ved Institutt for geofag avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How level is the sea? Processes and patterns of non-uniform sea-level change.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Pressemelding om avhandlingen.

Publisert 5. apr. 2011 13:37 - Sist endret 15. feb. 2012 14:22