Disputas: Christopher Nuth

Christopher Nuth ved Institutt for geofag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Quantification and interpretation of glacier elevation changes.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Gordon Hamilton, Climate Change Institute, University of Maine, ME, USA
  • Professor Doug Benn, The University Centre in Svalbard
  • Professor Lena Tallaksen, Department of Geosciences, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Nils Roar Sælthun

Veileder

  • Jon Ove Hagen, Department of Geosciences, University of Oslo
  • Jack Kohler, Department of Geosciences, University of Oslo
  • Andreas Kääb, Department of Geosciences, University of Oslo
  • Thomas Vikhamar Schuler, Department of Geosciences, University of Oslo

For mer informasjon

Publisert 5. apr. 2011 13:37 - Sist endret 9. feb. 2014 22:23