English version of this page

Bassengstudier

Jordas struktur, historie og forandringer gjennom tidene er arkivert i berggrunnen vår.

Forkastninger i sandstein, Hopeman, Skottland. Foto: Anita Torabi, UiO.

Foldestruktur i sandstein, Hopeman, Scotland. Foto: Anita Torabi, UiO

Ved å ta i bruk geofysikk, strukturgeologi, stratigrafi, paleontologi og sedimentologi kan vi avdekke hvilke endringer planeten vår har gjennomgått tidligere og hvordan den fortsetter å endres i dag.

Det blir lagt vekt på de grunnleggende geologiske prosessene og geofysiske analyseteknikkene, i tillegg til å utvikle nye, grunnleggende teknikker innen de spesifikke forskningsfeltene. Av særlig interesse er forskning på hvordan sedimentære basseng utvikler seg, deres sedimentære utvikling og kompaksjon, forkastninger og sprekkdannelse i bassenget, bassengenes alder og opprinnelse, samt deres biologiske fingeravtrykk.

Forskergruppa for bassengstudier ved Institutt for geofag omfatter fem forskningsfelt og undergrupper:

Sedimentologi, Strukturgeologi, GeofysikkPaleoklimaGeokronologi

Publisert 15. juni 2022 22:49 - Sist endret 10. aug. 2022 13:41