Surface wave effects in the upper ocean and consequences for biological modeling (BIOWAVE) (avsluttet)

Prosjektet sikter mot å forbedre blandingslagsdynamikken i numeriske modeller som anvendes til det fysiske pådrivet i økosystem modeller. Bølgedannet momentfluks og energi er inkludert.  Dette gir en mer realistisk beskrivelse av havstrømmene og turbulent blanding i det øverste laget av havet.

Mål

Å forberede det operasjonelle varslings- og overvåkningssystemet for transport av fiskeyngel.

Bakgrunn

Meteorologisk Institutt (met.no) og Havforskningsinstituttet (IMR) har et nasjonal ansvar for å sørge for informasjon om vær, havstrømmer og tilstanden til havet for planlegging og beskyttelse av miljøet.  Økosystem-modeller blir brukt av met.no og IMR til å modellere, studere og overvåke phytoplankton dynamikk, zooplankton, fiskerogn og vekst av yngel, transport og spredning.

Finansiering

  • Forskningsrådet, Program HAVKYST

Biowave startet i 2010 og avsluttes i 2012

Publisert 22. feb. 2011 11:31 - Sist endret 23. nov. 2016 12:48