Cementation and Rock Properties in Organic Rich Siliciclastic Rocks (avsluttet)

Hvordan olje og gass kommer seg ut av en kildebergart er et mysterium. Nylig ble et tredimensjonalt nettverk av silika oppdaget for første gang i slike bergarter av en gruppe ved Institutt for geofag.

Forskerne skal nå studere nærmere hvordan hydrokarboner kommer seg ut av kildebergarten og hvordan forseglingsegenskapene til skifre påvikes av de nylig oppdagede tredimensjonale nettverkene av silika i prosjektet Cementation and Rock Properties in Organic Rich Siliciclastic Rocks. Prosjektet er nært knyttet til prosjektet Barents Sea Rock Properties (BarRock), og er i samarbeid med ConocoPhillips.

Les mer om prosjektet på engelsk.

Publisert 16. mai 2011 15:55 - Sist endret 18. feb. 2022 13:58