megaCITY - Zoom of the Environment (CityZen) (avsluttet)

CityZen studerer effekten megacities har på lokale, regionale og globale omgivelser.  Vi vil også se på hvilken betydning klimaforandringer har på luftkvalitet.

Bakgrunn

I 2007 bodde det for første gang i historien flere mennesker i byer enn på landsbygda. De store byene, kalt megacities, er veldig forurenset og de vokser raskt noe som fører til forandringer i infrastruktur og utslipp.  Som et resultat av dette vil en voksende del av jordas befolkning bli eksponert for dårlig luftkvalitet. De store utslippene har ikke bare en lokal effekt på forurensning og klima, men også en global.

Finansiering

  • EU - FP7

CityZen-prosjektet ble startet i september 2008 og går ut august 2011.

Lese mer om CityZen på engelsk.

Emneord: Klima
Publisert 24. jan. 2011 14:50 - Sist endret 27. feb. 2014 21:00

Kontakt