Common ground - Artic Petroleum System Forskning

Dette prosjektet fokuserer på og ønsker å forbedre petroleumssystem- forståelse og letemodeller for petroleumsressurser i Barentshavet, og kull- og skifergass på Svalbard. Prosjektet har som mål å være et redskap for "Circum-arktisk" energi foretak i fremtiden og har deltakere fra UNIS, UiO og flere industripartnere.

Kart over Barentshavet.

Les mer om prosjekt, mål og bakgrunn på de engelske websidene for prosjektet.

Finansiering

Prosjektet er fiannsiert av flere institusjoner og partnere. Prosjektet startet i 2013.

Samarbeid

Prosjektet er et konsortium av flere deltagende froskningsinstitrusjoner og partnere. Hovedsakelig deltar forskere fra Institutt for geofag, UiO og UNIS men også andre i forhold til listen under.

 

 

Publisert 17. mars 2015 14:54 - Sist endret 17. mars 2015 15:11