CRYOLINK - Monitoring of permafrost and seasonal frost in southern Norway (avsluttet)

CRYOLINK vil øke kunnskapen om permafrost og sesongfrost i fjellene i Sør-Norge ved å studere koblingen mellom luft- og bakketemperaturer i ulike forhold for snø, sediment/berggrunn og vegetasjon.

August 2008 ble 12 borehull opprettet (seks på Juvvass, tre på Jetta, tre på Tron) i ulike høyder. Transektene går fra sesongfrost til permafrost på de tre stedene. I tillegg til bakketemperaturer måles lufttemperaturer, snødybder og i noen tilfeller jordfuktighet.

Observasjonene gir data til 1D og 2D varmeledningsmodeller for å undersøke tidligere og framtidig (basert på nedskalerte klimascenarier) termisk regime i bakken. Dette vil bli utvidet til regionale modeller for permafrost og årlige fryse- og tinedybder.

CRYOLINK-prosjektet ble startet i august 2008 og går ut 2011.

Les mer om CRYOLINKs forskning på engelske websider.

Publisert 23. nov. 2010 17:31 - Sist endret 18. feb. 2022 16:38