CRYOMET - Bridging models for the terrestrial cryosphere and the atmosphere (avsluttet)

Om prosjektet

CRYOMET er et tverrfaglig prosjekt på Institutt for geofag som involverer forskere fra to fagmiljøer meteorologer og geografer. Prosjektet har som formål å utarbeide en målemodell for analyser av "coarsely-resolved" Earth System Modeller (ESM), som gir klimaprojeksjoner for det 21. århundre, samt modeller for "finely-resolved" overflate modeller av landområder. 

Både ESM modeller og "finely-resolved" overflate modeller kan brukes til å bestemme isbreers massebalanse, snø distribusjon og permanente lave temperaturer i jorden (permafrost).

Prosjektet vil fokusere på utvikling av dynamiske opp-og nedskalerings prosedyrer for overflate prosesser på jorden og i atmosfæren. Det er en særlig fokus på den effekten snø har på jordoverflatens energibalanse. Slike prosedyrer kan gi klimaforskere fornuftige prediksjoner for å forutsi påvirkningen fra Kryosfæren på framtidigens klimaendringer.

Bakgrunn

CRYOMET er et tverrfaglig prosjekt på Institutt for geofag som involverer forskere fra både Seksjon for geografi og hydrologi (GEOHYD) samt Seksjon for Meteorologi og Oseanografi (MetOs).

Prosjektet har en varighet fra 1.1.2012 - 31.12.2015.

Finansiering

  • Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd (NFR).

Samarbeid

Ressurser

WRF (Weather Research and Forecasting Model)

 

Emneord: Kryosfære, ESM, Isbre, Isbre massebalanse, Snø og is, Permafrost
Publisert 28. feb. 2014 09:39 - Sist endret 6. juni 2019 09:10