English version of this page

The Goldschmidt Laboratory I – Infrastructure for Geochronological Characterization of Solid Earth Materials

Goldschmidt-laboratoriet er en nasjonal infrastruktur på høyt nivå for forskning innen geokjemi. Infrastrukturen består av en klynge av avanserte laboratorier for høypresisjons aldersbestemmelse, samt høyoppløselig avbildning av geologisk materiale.

Foto av zirkonkorn. Zirkoner, her avbildet med forskjellige teknikker ved bruk av et scanning-elektronmikroskop, kan brukes til aldersbestemmelse ved hjelp av isotop-fortynning og thermal-ioniserende massespektrometri (ID-TIMS). Foto: Lars Eivind Augland

Zirkoner, her avbildet med forskjellige teknikker ved bruk av et scanning-elektronmikroskop, kan brukes til aldersbestemmelse ved hjelp av isotop-fortynning og thermal-ioniserende massespektrometri (ID-TIMS). Foto: Lars Eivind Augland

Om prosjektet

Målet for infrastrukturprosjektet 'Goldschmidt Laboratory I' er å etablere den infrastrukturen for geokjemisk forskning som kreves for å holde Universitetet i Oslo og Norge ved den internasjonale forskningsfronten innen geovitenskap. Dette vil også innebære forbedret lokal og nasjonal koordinering av geokjemibasert grunn- og anvendt forskning, gjennom et samarbeid mellom Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, Norges geologiske undersøkelse (NGU), og andre norske partnere og samarbeidspartnere.

Prosjektet har hovedsider på engelsk, les mer om prosjektet der

Besøk 'The Goldschmidt Laboratory's websider

Bakgrunn

'The Goldschmidt Laboratory I'-prosjektet omfatter en oppgradering av tre veletablerte forskningslaboratorier innen geovitenskap, nemlig ID-TIMS og SEM laboratoriene ved Institutt for geofag og Ar-Ar geokronologi laboratoriet ved NGU. 

Infrastrukturklyngen omfatter disse tre laboratoriene:

Finansiering

Fult navn på prosjektet er 'The Goldschmidt Laboratory I Infrastructure for Geochronological Characterization of Solid Earth Materials'. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), med midler fra FORINFRA-Nasj.sats.forskn.infrastruktur-programmet, med prosjektnummer 295894.

'The Goldschmidt Laboratory I' prosjektet hadde start i 2021 og avsluttes i 2029.

Samarbeid

Prosjektet 'The Goldschmidt Laboratory I' er ledet av Luca Menegon, professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Laboratoriet er en nasjonal infrastruktur for geokronologi, dvs. aldrsbestemmelse av geologisk materiale samt geologiske hendelser, og er et samarbeid mellom Institutt for geofag og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Publisert 17. aug. 2022 16:08 - Sist endret 16. sep. 2022 15:12