English version of this page

Hystorm – Ren offshore energi ved hydrogenlagring i olje- og gassreservoarer

Om prosjektet

Utslipp fra petroleumsproduksjon utgjør over 25% av Norges totale CO2-utslipp, og disse må reduseres betydelig for å nå Norges ambisjoner i Parisavtalen. En måte å redusere disse utslippene på er å gå over til fornybar energi for å drive alle operasjonene og offshore-plattformene. På grunn av den variable forsyningen av fornybar energi som vind og sol, er det imidlertid nødvendig å kunne lagre overskuddsenergi for å gjøre den tilgjengelig når produksjonsnivået synker (f.eks. om natten eller når vinden slutter å blåse).

I Hystorm-prosjektet undersøker vi om energi, i form av hydrogen (H2), kan lagres trygt under bakken i ferdigproduserte olje- og gassreservoarer. Disse er allment tilgjengelige i Norge, og ved bruk for H2-lagring kan det åpnes for en fornybar offshore-fremtid for landet.

Mål

Gjennom eksperimenter og modellering vil vi studere interaksjonen mellom H2 og bergarter i undergrunnen, reservoarstrøm og takbergartsintegritet. Takbergarter tetter bergformasjoner over reservoarene, og holder væsker som olje eller gass på plass i porene til reservoarbergarten.

Resultater

Prosjektets første arbeid har vært å lage en klikkbart kart over Nordsjøen, med estimater av hvor store volumer av hydrogen som kan lagres i norsk sektor. Av spesiell interesse er områdene der havvindparker er planlagte, og områdene med stor olje og gassaktivitet, med tilgjengelige gamle felt som kunne brukes for hydrogenlagring. En annen aktivitet er undersøkelse av forskjeller mellom lagring i salthuler kontra sandsteinreservoarer. 

Bakgrunn

Prosjektet involverer et nasjonalt team av verdenskjente eksperter innen geokjemi (kjemien til mineralreaksjoner i bergarter), geomekanikk (faststoffmekanikk brukt på porøse bergarter), materialvitenskap og reservoarstrømningsmodellering (studie av porevæskestrømmen i underjordiske bergarter) fra SINTEF, NORCE og Universitetet i Oslo. I tillegg er det samarbeid med en anerkjent ekspert innen oljefeltkjemi og strømning i porøse medier (som oljebærende bergarter),Queen Mary University of London.

Finansiering

Prosjektet har navn; Hystorm – Clean offshore energy by hydrogen storage in petroleum reservoirs. Prosjektet har prosjektnummer 315804 i NFR, og er finansiert gjennom programmet 'PETROMAKS2-Stort program petroleum'.

Hystorm-prosjektet startet opp i 2021, og sluttføres i 2024.

Samarbeid

Hovedprosjektet er ledet av Pierre Cerasi fra SINTEF, Trondheim. Prosjektet er et samarbeid med flere forskere fra institusjonene nevnt under:

Publisert 29. apr. 2022 11:22 - Sist endret 29. apr. 2022 11:22

Kontakt

Helge Hellevang, professor og prosjekt leder (delprosjektet ved UiO)

Hovedprosjektet er ledet av SINTEF