Deltakere i IMAGINE – Innovativ undervisning og forskning i grenseflaten mellom makroøkonomi, klima-fysikk og spillteori