English version of this page

Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics: NOR-R-AM2

Logo of the Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics: NOR-R-AM2-project

Om prosjektet

Vi tar sikte på å bruke den eksisterende arktiske forsknings- og utdanningsplattformen bygget ved Universitetet i Oslo (CEED og GEO), samt UNIS (Svalbard), og med våre partnere fra Canada, Russland og USA, og utvikle et arktisk-sentrert prosjekt som er målrettet mot det arktiske geovitenskapelige fellesskap, som vil utdanne geostudenter interessert i nåværende og tidligere naturlige miljøer i Arktis.

NOR-R-AM2 vil legge til aktivitetene startet under NOR-R-AM1 som gav grunnlag for en internasjonal gruppe fra arktiske land (Norge, Russland, USA og Canada), der deltakerne (1) jobber mot et felles vitenskapelig mål, (2) har etablert en nye fellesutdannede kurs hvor forskningstemaene deres formidles til den nye generasjonen geoforskere og (3) vil fortsette å identifisere, planlegge og utvikle fremtidige store, samarbeidende forskningsinitiativer i Arktis.

For mer informasjon besøk URL: norramarctic.wordpress.com/

Finansiering

Prosjektet 'Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics' er finansiert som et INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research av Norges forskningsråd/NFR, med prosjektnummer 309477.

Prosjektperioden er fra 2020 til 2024.

Samarbeid

Dette prosjektet er ledet av professor Carmen Gaina, fra SFF-senteret CEED (Senter for Jordens utvikling og dynamikk) / Institutt for geofag, UiO, og det er et samarbeid med ledende forskergrupper innen arktiske geofag nevnt under

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 12. apr. 2022 14:23 - Sist endret 12. apr. 2022 14:42

Kontakt

Carmen Gaina, professor og prosjektleder