NorClim (avsluttet)

NorClim forsker på behovet for identifikasjon og forståelse for naturlige klima fluktuasjoner i Norge og Arktisk.

Mål

 • Å gi så gode klimascenarier for Norge og Norges nærområder som mulig, inkludert tallfesting av usikkerhet, med fokus på perioden rundt 2030 og 2100.
 • Å identifisere og undersøke mekanismer for klimavariasjoner og endring på tidsskala fra år til hundre år.
 • Å etablere en nasjonal jordsystemmodell (Earth System Model) ved å samkjøre modellsystemer og analyseverktøy i Norge.
 • Å forbedre forståelsen og implementeringen av prosesser i klimasystemet som er dårlig beskrevet i dagens klimamodeller.
 • Å formidle kunnskapsbasert og relevant informasjon om utviklilngen av det fysiske klimaet til myndigheter, forskere, industri, NGO og allmennhet.
 • Å bidra til langsiktig kompetanseheving av klimaforskningen i Norge.

Finansiering

 • NFR v/NORKLIMA

NorClim startet i januar 2007 og avsluttes i mars 2011

Les mer om NorClim (ekstern lenke).

Emneord: Klima
Publisert 16. feb. 2011 09:17 - Sist endret 13. okt. 2016 22:40

Kontakt

Terje K. Berntsen, professor

Deltakere

 • Jon Egill Kristjansson
 • Terje Koren Berntsen
 • Janne Berger
 • Dirk Jan Leo Oliviè
 • Kari Alterskjær
 • Maria Sand
Detaljert oversikt over deltakere