Aktuelle saker

Bildet viser en pals i en myr i Finnmark, Norges nordligste og østligste landskap. Palsen er i ferd med å tine og kollapse ned i myra.
Publisert 7. apr. 2020 15:48

Det er bred enighet blant klimaforskere om at vintrene i Skandinavia generelt blir varmere og våtere. Dette erfarer vi allerede, og et bredt spekter av klimamodeller viser at denne utviklingen vil fortsette i fremtiden for store deler av Arktis. Men disse modellene viser ikke hva som vil skje på lokalt nivå.

På fremsiden: UiO forskernes dronefoto av permafrost på coveret til Nature Climate Change, mai 2017. Lenke til tidskriftet.
Publisert 10. mai 2017 15:00

Flyfoto tatt ved hjelp av droner er av uvurderlig nytte for å dokumentere endringer på bakken for forskere ved Institutt for geofag. Deres dronefoto av tinende permafrost i Nord-Norge vekker oppsikt, og i maiutgaven av Nature Climate Change er et av deres foto valgt ut som coverfoto.