English version of this page

SNOWDEPTH – Globale snødybdemålinger fra satellittdata for permafrost, nedbør i høyfjellet og klima-reanalyser

Snø i fjellet er en kilde til drikkevann, vannkraft og irrigasjon, men kan også forårsake flom og geofarer. Det finnes i dag ingen effektive metoder for å måle snødybde i fjell og avsidesliggende områder. Det første målet med dette prosjektet er å kombinere snødybdemålinger fra satellittdata med høydedata, klimadata og statistiske metoder for å utvikle manglende globale snødybdekart. Det andre målet er å bruke de nye kartene til å forbedre globale klimareanalyser og vår kunnskap om høyfjellsnedbør og permafrost.

Kunnskap om snødybden i fjellområder er begrenset, og i dette forskningsprosjektet vil vi kombinere ulike typer satellittdata, bakkedata og observasjoner i felt for å finne snømasse i forskjellige fjerntliggende områder. Foto: Eivind Torgersen/UiO

Kunnskap om snødybden i fjellområder er begrenset, og i dette forskningsprosjektet vil vi kombinere ulike typer satellittdata, bakkedata og observasjoner i felt for å finne snømasse i forskjellige fjerntliggende områder. Foto: Eivind Torgersen/UiO

Om prosjektet

Dette forskningsprosjektet tar mål av seg som første i verden, å direkte måle snødybder globalt med data av høy romlig oppløsning fra  åpne datasett fra ICESat-2 NASA rombårne laserhøydemålingsdata tilgjengelig siden høsten 2018.

 For å generere globale månedlige snødybdekart, inkludert for fjellrike og skogkledde områder, vil vi kombinere snødybdedata fra ICESat-2 med data fra ESAs Copernicus Sentinel satellitten over snødekke/dybdedata i et ensemblebasert dataassimilering (DA) rammeverk.   Sluttproduktet vil bli tidsserier med snødybdekart for hele verden.

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.  

Finansiering

Dette forskningsprosjektet er finansiert av "ROMFORSK-Programmet for romforskning" fra Norges forskningsråd og gis som et "Forskerprosjekt for unge talenter" til prosjektleder Désirée Treichler. Prosjektnummeret ved NFR er 325519.

Prosjektperioden for SNOWEDEPTH er fra 2021 til 2025.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellomn forskere fra Norge, Sveits, og Tyskland fra disse forskningsinstitusjonene: 

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 27. juni 2022 11:34 - Sist endret 27. juni 2022 11:36