SoCoCA - Socioeconomic Concequences of Climate Change in Sub-equatorial Africa (avsluttet)

Hvordan vil klimaforandriner påvirke vannforsyningen i sørlige Afrika? Hvordan kan jordbruket tilpasses et varmere klima og endrede nedbørmønstre? Hva blir de samfunnsøkonomiske konsekvensene?

Om prosjektet

Klimaforandringer har høyst sannsynlig stor innflytelse for mange områder i sub-ekvatorial Afrika siden de antatte klimaforandringen er store og sårbarheten øker på grunn av andre utviklingsmessige utfordringer. Jordbruk er økonomisk viktig i denne regionen og det kan bli betydelig påvirket av forandringer i vannressursene i tilknytnng til klimaforandringer.  På grunn av avhengigheten av jordbruk i utviklingsland, kan klimaforandringer ha vidtrekkende sosioøkonomiske konsekvenser.

Finansering

  • NFR

SoCoCa startet august 2008 og avsluttes september 2013

Les mer om SoCoCA på engelsk

Emneord: Klima
Publisert 24. jan. 2011 13:06 - Sist endret 6. juni 2019 09:05