English version of this page

Suprabasins – Sedimentary response to growth of major extensional fault systems

Forkastninger offshore vest-øst fra Møre til Frøya høydene, med jordskorpeskala-strukturer. Fig: Osmundsen & Peron-Pinvidic, 2018, Tectonics (fig.5B).

Forkastninger offshore vest-øst fra Møre til Frøya høydene, med jordskorpeskala-strukturer. Fig: Osmundsen & Peron-Pinvidic, 2018, Tectonics (fig.5B).

Om prosjektet

Suprabasins-prosjektet er rettet mot geologisk forskning i en tverrfaglig fellessatsing mellom akademia med norske og utenlanske universiteter norsk og industrien. Arbeidsmålene er å  dekke kunnskapsbehov for petroleums-systemer på Utsira, Loppa og Frøya høydene. 

Felles mål for Suprabasins-samarbeidet er å fremme ny kunnskap for velutforskede, men utfordrende områder av norsk sokkel, områder som har verdi for både leting og produksjon. Arbeidsoppgaver for høydene inkluderer; (i) bassenggeometrier og bassengfyll kontrollert av større forkastninger, (ii) analoge studier av moderne og eldre sedimentære systemer kontrollert av store-skale forkastninger, (iii) storskala kontroll på landskapsutvikling og nedbryting av landskap, og utvikling av sedimentære systemer, og (iv) modeller for høydene som kan forbedre prospektanalyser og bistå beslutninger rundt produksjonsstrategier.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Bakgrunn

Suprabasins – Sedimentary response to growth of major extensional fault systems project inkluderer forskere fra en rekke universiteter og forskningsinstitutter i inn- og utland.

Universitetet i Oslo (UiO) er vertskap for prosjektet, som ledes av professor Alvar Braathen ved Institutt for geofag. Andre forskere på UiO er Ivar Midtkandal, Miquel Poyatos-More, Christopher Serck, Lars Riber og Per Terje Osmundsen.

Andre forskningspartnere er:

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | UiT
  • Norges geologiske undersøkelse (NGU)
  • University of Nebraska Omaha
  • University of Aberdeen

Finansiering

Suprabasins finansieres gjennom PETROMAKS 2 - Stort program for petroleumsforskning fra Norske Forskningsrådet for perioden 2019 – 2022, med prosjekt nummer 295208.

Prosejektet mottar også støtte  fra følgende industripartnere:

  • Aker BP ASA
  • Spirit Energy Norge AS
  • Equinor ASA
  • Lundin Norway
Publisert 17. feb. 2020 09:59 - Sist endret 18. feb. 2020 12:41