Forskningsprosjekter fra Institutt for geofag tildelt støtte fra NFR

To forskningsprosjekter ved Institutt for geofag fikk tildeling fra NFR nå i denne tildelingsrunden på forsommeren. Begge tildelingene ble gitt i kategorien "Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet".

Foto av hovedinngangen: Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Geologibygningen og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Foto: GEO/gk

Det var to forskningsprosjekter med prosjektledere fra Institutt for geofag som fikk prosjektstøtte i denne tildelingsrunden fra NFR. Tildelingen ble annonsert nå den 17. juni, og selve utlysningen hadde søknadsfrist 9. februar tidligere i år. Begge de to prosjektene er gitt i kategorien "Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet". 

Prosjektene er gitt innenfor temaområdene Petroleum og Energi, og ble tildelt følgende prosjekter og prosjektledere:

  • Paleogene Basin Development on the Vøring and Møre Margins (PALMAR),  Sverre Planke og Jan Inge Faleide, CEED/GoG 

  • Assessing impact of snow sublimation for hydropower production in Norway (SnowSub), Olga Silantyeva, GeoHyd

Et mål med "Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet" er å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse i forskningsorganisasjonene som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer, ifølge NFR sine nettsider der også oversikt over alle prosjekter som fikk tildeling ligger.  Forskningsrådet legger opp til at første utbetaling til prosjekter som har fått tildeling i 2022, blir 1.juli 2023. 

Institutt for geofag gratulerer!

 

Publisert 22. juni 2022 12:20 - Sist endret 22. juni 2022 12:20