UiO-professorer i geofag/fysikk tildelt CAS-prosjekt for 2023/24

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi har tildelt prosjektet; "Friction and Fracture and the Onset of Geohazards (FricFrac)" støtte som CAS-prosjekt for 2023/24. Prosjektet er ledet av professorene Francois Renard, Institutt for geofag og Anders Malthe-Sørensen, Fysisk institutt.

Bildet kan inneholde: himmel, anlegg, bygning, vindu, tre.
Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, på engelsk Centre for Advanced Study (CAS) holder til i Drammensveien 78, Oslo. Foto: Camilla K. Elmar

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, på engelsk Centre for Advanced Study (CAS) har utpekt fire nye forskergrupper ved CAS for studieåret 2023/24. Et av de fire prosjektene er fra Universitetet i Oslo, og er et tverrfaglig forskningsprosjekt som har som mål å undersøke friksjons- og bruddprosesser på jorda som kan lede til geofare. 

Prosjektet med tittel "Friction and Fracture and the Onset of Geohazards" forkortet FricFrac, er ledet av GEO-professoren Francois Renard, sammen med professor Anders Malthe-Sørensen fra Fysisk institutt, begge fra Universitetet i Oslo og forskningssenteret Njord. FricFrac-posjektet involverer også professorene; Thomas Schuler (geofag) og Luiza Angheluta (fysikk). 

Om prosjektet og støtten 

Det er flere geofarer, også kalt geohazards: Steinras og jordskred, jordsprekker og erosjon, snøskred, vulkaner og jordskjelv for å nevne noen. Illustrasjon: NJORD, UiO
Det er flere typer geofarer også kalt geohazards: Steinras og jordskred, jordsprekker og erosjon, snøskred, vulkaner og jordskjelv for å nevne noen. Illustrasjon: NJORD, UiO

Utvelgelsen av forskergruppene ved CAS skjer etter en omfattende prosess med internasjonale sakkyndige, og avgjørelse om tildeling skjer ett år før oppstart. Fast vitenskapelige ansatte ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner får forskningsfri for å være ved CAS.

De to UiO-professorene og deres team skal bruke året ved CAS til å forfølge en "physics-based modelling approach to the development of a better theoretical understanding of the friction and fracture processes that control burst-like dynamics leading to geohazards, and the construction of numerical models with potential predictive capability that utilize this advance in understanding.", ifølge pressemelding.

Prosjektet krever en tverrfaglig tilnærming innen geofag og fysikk, noe Renard og Malthe-Sørensen vil realisere ved å samle teamet sitt ved CAS.

Les om de andre forskergruppene som er valgt i hele saken på CAS. 

Institutt for geofag gratulerer!

Om CAS

Senter for grunnforskning (på engelsk; Centre for Advanced Study) ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) er en forskningsstiftelse grunnlagt i 1989. Et mål er å fremme nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning. Forskningen er gruppebasert og prosjektene er initiert av forskerne selv. 

Hvert år bevilger CAS midler til forskningsgrupper til prosjekter innen: humaniora/teologi, samfunnsvitenskap/juss, naturvitenskap/medisin/matematikk. Alle fast ansatte i forskerstillinger ved CAS’ samarbeidsinstitusjoner kan søke om å lede en gruppe ved CAS. 

Les mer om Senter for grunnforskning – CAS

Publisert 9. juni 2022 14:21 - Sist endret 14. juni 2022 18:42