Geofaredagen 2017

Geofaredagen er et møtested for studenter, undervisere og folk som jobber med geofarer i Norge. Årets Geofaredag er 19 okt. på NGI, Oslo. Her skal vi presentere forskning og utvikling innen geofarer i Norge og internasjonalt. Dagen etter er det ekskursjon til skred –og flomutsatte områder på Romerike.

Hvem er Geofaredagen for?

Geofaredagen er et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse. Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert. Dette er en veldig god anledning for både nye og erfarne studenter til å vise fram resultater og diskutere videre arbeid med oppgavene sine. Deltakelse i Geofaredagen er gratis!

Målgruppen for Geofaredagen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet - neste generasjons geofareforskere. Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofare.

Geofaredagen er også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre som jobber med geofarer, og dagen arrangeres i felleskap av NGI, NVE, Universitetet i Oslo og Statens vegvesen.

Geofarer slik som her sørpeskred kan ødelegge infrastruktur og medføre kostbart oppryddingsarbeid. Foto: Norges Geotekniske Institutt - NGI

Velkommen på Geofaredagen 2017!

En konferanse for deg som studerer geofare, for undervisere i geofare og folk som jobber innen geofare!

  • Merk datoene for konferansen:

15. 09. 2017 Frist for innlevering av sammendrag (abstrakt)
01. 10. 2017 Program for Geofaredagen er klart
05. 10. 2017 Frist for påmelding
19. 10. 2017 Geofaredagen
20. 10. 2017 Ekskursjonen til Romerike

Gå til konferansens nettsider...

 

Publisert 25. aug. 2017 12:51 - Sist endra 12. okt. 2020 10:33