Vitenskapelig ansatte - Side 4

Personer 76 - 100 av 232
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Luc Girod Girod, Luc Senioringeniør +47 22840113 luc.girod@geo.uio.no
Greiner, Thomas Larsen tagreine@student.matnat.uio.no
Bilde av Frank Bo Buster Guldstrand Guldstrand, Frank Bo Buster Postdoktor f.b.b.guldstrand@geo.uio.no
Bilde av Marthe Grønlie Guren Guren, Marthe Grønlie Stipendiat m.g.guren@geo.uio.no
Guttu, Sigmund Stipendiat +47 22844075 sigmund.guttu@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Hagen, Jon Ove Methlie Professor +47 22854038 j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Bilde av William Martin Hagopian Hagopian, William Martin Senioringeniør w.m.hagopian@geo.uio.no
Bilde av Beyene Girma Haile Haile, Beyene Girma Postdoktor b.g.haile@geo.uio.no
Bilde av Judith L. Hannah Hannah, Judith L. Forsker +47 22856498 j.l.hannah@geo.uio.no
Bilde av Henrik Nygaard Hansen Hansen, Henrik Nygaard Stipendiat h.n.hansen@geo.uio.no Sedimentologi, Diagenese, Reservoargeofysikk
Bilde av Jørgen André Hansen Hansen, Jørgen André Stipendiat 95751288 j.a.hansen@geo.uio.no
Hassaan, Muhammad Stipendiat muhammad.hassaan@geo.uio.no
Bilde av Trine Jahr Hegdahl Hegdahl, Trine Jahr trinejhe@student.matnat.uio.no Hydrologiske modeller, Hydrologi
Bilde av Thea Hatlen Heimdal Heimdal, Thea Hatlen Postdoktor +47 22855655 t.h.heimdal@geo.uio.no
Bilde av Helge Hellevang Hellevang, Helge Professor +47 22857026 helge.hellevang@geo.uio.no Mineral kinetikk, Geokjemi, Geologi, Gass-væske-mineral reaksjoner, CO2-lagring
Hellmuth, Franziska Stipendiat franziska.hellmuth@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Kari Egede Henningsmoen Henningsmoen, Kari Egede Professor emeritus +47 22856692 k.e.henningsmoen@geo.uio.no
Bilde av Silvia Hess Hess, Silvia Senioringeniør silvia.hess@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Bilde av Björn Holger Heyn Heyn, Björn Holger Stipendiat b.h.heyn@geo.uio.no
Bilde av Peter Horvath Horvath, Peter Overingeniør peter.horvath@nhm.uio.no Økologisk klimatologi, Skoggrensen, Vegetasjons modellering, GIS
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor emeritus +47 22855804 ole.humlum@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Klimaendringer, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Sarah Incel Incel, Sarah Gjesteforsker / Postdoc
Bilde av Pål Erik Isachsen Isachsen, Pål Erik Professor +47 22855805 p.e.isachsen@geo.uio.no Oseanografi
Bilde av Emilie C. Iversen Iversen, Emilie C. Stipendiat emilie.iversen@vindteknikk.no Meteorologi, Klima
Bilde av Trond Iversen Iversen, Trond Professor emeritus trond.iversen@geo.uio.no Meteorologi