Teknisk/administrativt ansatte

Personer 1 - 25 av 31
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Salahalldin Akhavan Akhavan, Salahalldin Senioringeniør +47 22854102 +47 98645806 salahalldin.akhavan@geo.uio.no
Bilde av Jørn Viljar Arnesen Arnesen, Jørn Viljar Senioringeniør +47 22855749 j.v.arnesen@geo.uio.no IT-drift, Windows
Bilde av Kristian Backer-Owe Backer-Owe, Kristian Senioringeniør +47 22856640 kristian.backer-owe@geo.uio.no
Bilde av Kjetil Bakke Bakke, Kjetil Senioringeniør +47 22856699 +47 91360385 kjetil.bakke@geo.uio.no IT-drift, Lokal-IT
Bilde av Karl Johan Ullavik Bakken Bakken, Karl Johan Ullavik Rådgiver +47 22856673 k.j.u.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, Masteropptak, Timeplanlegging (TP), Canvas, FS, ePhorte, Oppdragskontakt, Masterprogram, EPN
Bilde av Kristian Bjelbøle Bakken Bakken, Kristian Bjelbøle Rådgiver +47 22854447 k.b.bakken@geo.uio.no Studieadministrasjon, FS, ePhorte, Bachelorprogram
Bilde av Marie Berstad Berstad, Marie Seniorkonsulent +47 22857041 marie.berstad@geo.uio.no Studieadministrasjon, Erasmus, Erasmus+, Studieveiledning, FS, ePhorte, Ekstern utdanning, Internasjonalisering, Utveksling, Utvekslingsavtaler
Bilde av Catherine Braathen Braathen, Catherine Seniorrådgiver +47 22856684 catherine.braathen@geo.uio.no Senior rådgiver, Outreach, prosjekt koordinator
Bilde av Trond Eiken Eiken, Trond Senioringeniør +47 22857913 trond.eiken@geo.uio.no Landmåling, Digital fotogrammetri
Bilde av Muriel Marie Laure Erambert Erambert, Muriel Marie Laure Senioringeniør +47 22856687 m.m.l.erambert@geo.uio.no Elektronmikrosonde, Metamorf petrologi, Geologi
Bilde av Bernd  Etzelmüller Etzelmüller, Bernd Instituttleder +47 22857229 +47 90631089 bernd.etzelmuller@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Gunborg Bye Fjeld Fjeld, Gunborg Bye Overingeniør +47 22858187 +47 92882297 g.b.fjeld@geo.uio.no
Bilde av Trine-Lise Knudsen Gørbitz Gørbitz, Trine-Lise Knudsen Kontorsjef +47 22856435 99728112 t.l.k.gorbitz@geo.uio.no
Bilde av Vanja Haugland Haugland, Vanja Seniorkonsulent +47 22857040 vanja.haugland@geo.uio.no Studieadministrasjon, FS, Canvas, bachelor, Erasmus, Utveksling/Internasjonalisering
Bilde av Michael Heeremans Heeremans, Michael Senioringeniør +47 22856615 michael.heeremans@geo.uio.no
Bilde av John Hulth Hulth, John Overingeniør +47 22 85 59 20 +47 41 39 25 55 john.hulth@geo.uio.no
Bilde av Anne Gunhild Innes Innes, Anne Gunhild Rådgiver +47 22855869 a.g.innes@geo.uio.no PhD, FS, Parat, ePhorte, Eksamen, Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Epay
Bilde av Ann-Christin Jäger Jäger, Ann-Christin Seniorkonsulent +47 22856618 91879888 a.c.jager@geo.uio.no Unit4, innkjøp, fakturabehandler
Bilde av Kaveh Karimi Karimi, Kaveh Senioringeniør +47 41385550 kaveh.karimi@geo.uio.no
Bilde av Magnus Kristoffersen Kristoffersen, Magnus Senioringeniør magnus.kristoffersen@geo.uio.no zirkon, U-Pb, Lu-Hf, ICPMS
Bilde av Mufak Said Naoroz Naoroz, Mufak Said Senioringeniør +47 22856661 m.s.naoroz@geo.uio.no
Bilde av Sara Nettum Nettum, Sara Seniorkonsulent +47 22854061 sara.nettum@geo.uio.no Forskerskolen DEEP, DEEP
Bilde av Sofie Hildegard Ryen Ryen, Sofie Hildegard Seniorkonsulent +47 22854061 s.h.ryen@geo.uio.no Forskerskolen DEEP, DEEP
Bilde av Trine Sannesmoen Sannesmoen, Trine Seniorkonsulent +47 22855219 trine.sannesmoen@geo.uio.no CEED, Njord Senteret, Njord
Bilde av Petter Silkoset Silkoset, Petter Senioringeniør +47 22856111 petter.silkoset@geo.uio.no