Master examination: Chatrine Gremmertsen

Empirisk mobilitetsanalyse av steinskred i Oppland og vurdering av InSAR Norge som predikativt verktøy

Master program: Geosciences


External examiner:

  • Associate Professor Paula Hilger, Western Norway University of Applied Sciences, Sogndal campus

Internal examiner:

  • Senior Lecturer Jose Cepeda

Supervisors:

  • Professor Andreas Max Kääb, Department of Geosciences, University of Oslo
  • Head of Section (Geosurvey) Heidi Hefre, Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
Published June 15, 2021 4:37 PM - Last modified June 15, 2021 4:37 PM