UiO – NVE – Meteorologisk institutt Studentseminar

Presentasjon av master- og doktorgradsprosjekter som har felles veiledning fra UiO, NVE og Meteorologisk institutt eller har oppgaver som tematisk passer godt i grenselandet mellom hydrologi, meteorologi, kryosfære og geofarer.

Presentasjon av master- og doktorgradsprosjekter som har felles veiledning fra UiO, NVE og Meteorologisk institutt eller har oppgaver som tematisk passer godt i grenselandet mellom hydrologi, meteorologi, kryosfære og geofarer.

Seminaret er delt i tre deler ledet av ordstyrere:

  • Del 1: Kryosfære / Ordstyrer: Karsten Müller
  • Del 2: Hydrologisk modellering og varsling / Ordstyrer: Chong-Yu Xu
  • Del 3: Nedbør og meteorologi / Ordstyrer: Ketil Isaksen

Vi ønsker at vi skal få et innblikk i hvilke oppgaver og tema master og PhD studenter tar opp i oppgavene sine og at det kan inspirere til både diskusjoner og samarbeid.

Møtet i sin helhet vil foregå på Teams. Fult seminar program (pdf) | Meeting link: Teams

NB: Kun den som presenterer skal ha på lyd.
For å stille spørsmål, enten rekk opp handa eller bruk chatten i Teams.

In English:

Wednesday, April 7th, at 09:00-13:30 a video meeting at Teams, Department of Geosciences in cooperation with NVE and the Meteorological institute, arrange a student seminar for all masters and PhD students who have joint supervision from MET Norway, NVE, UiO and NMBU or have assignments that thematically fit well within hydrology, meteorology, cryosphere, and geo-hazards.

The public will be fellow students and supervisors. Employees at NVE and MET Norway are also invited to attend the seminar.

We aim to gain an insight into topics addressed in masters and PhD theses, and we hope that the seminar can inspire both discussions and collaboration. Full seminar program (pdf) | Meeting link: Teams

Velkommen! / Welcome!

Arrangør

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, NVE og MET
Publisert 24. mars 2021 12:42 - Sist endret 26. mai 2021 12:21