Mine første uker i praksis hos NVE

 

Ingvild på sognsvann i vintervær
Ingvild Olden Bjerkelund, NVE

Hvem er jeg:
Mitt navn er Ingvild, jeg er 21 år gammel, og dette semesteret tar jeg emnet «Arbeidspraksis i geofag» og jeg har en praksisplass hos NVE. Jeg ville ta dette emnet fordi jeg føler det er vanskelig å få informasjon om hvordan arbeidslivet ser ut etter studiet. Jeg ønsket å få vite mer om hva jeg kunne forvente meg med en jobb innen geofag, og vite hvordan jeg passer inn i arbeidslivet. Det er også en veldig fin mulighet til å bli kjent med folk i arbeidslivet, og samle erfaring til en CV. En praksisplass vil også i stor grad hjelpe på motivasjonen, ved at man får sett hva bacheloren kan brukes til i jobbsammenhenger.

 

Hva er NVE:
NVE er forkortelsen av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Dette er et direktorat som er underlagt Olje- og Energidepartementet. NVE har ansvaret for å forvalte vassdrags- og energiressursene i Norge. NVE har også oppgaver som å varsle skred-, flom- eller rasfarer i Norge. Mange kjenner kanskje til NVE fra snøskredvarsler, eller når de snakker på TV om flomfarer i landet.


Hva har vært mine oppgaver:
Mine oppgaver så langt har vært knyttet til programmet NEVINA. Dette er en karttjeneste der man kan generere nedbørsfeltgrensene for et punkt i et vassdrag, beregne feltparametere, klima- og hydrologiske parametere, estimere lavvannsindekser og flomverdier. Denne informasjonen kan man så bruke videre til hydrologiske beregninger. Jeg har jobbet med å utvide brukerveiledningen for den nye versjonen av NEVINA, som kommer ut snart. Jeg har også testet ut den gamle versjonen opp mot den nye versjonen i utvalgte punkt.

 

Hvordan er dette annerledes enn å være vanlig student:
En ting som er veldig uvant med praksis i forhold til studiet er at fristene er veldig flytende, og det er ikke en fast dato alt skal være ferdig til. Man er kanskje vant til strenge frister fra underviserne slik at de skal ha tid til å rette alle sin innlevering. I jobbsammenheng og praksis er det mer viktig at man er helt fornøyd med innholdet sitt, enn at det skal leveres inn 23:59 på en fredag. Det vil selvfølgelig være andre forhold hvis det er et arbeid som er bestilt av et annet firma, eller som har en viktig frist.


Det er også en forskjell fra studiet at man i praksis har mer strukturerte dager. I studiet kan man velge å studere når det passer for deg selv, mens i en arbeidssammenheng er jobbdagen stort sett hverdager 8-16. Det er allikevel en forskjell for meg som praksisstudent, da jeg jobber for praksis-timer og ikke lønn. Da har jeg mer mulighet til å jobbe når det passer meg. Korona har jo også åpnet dørene for en del mer hjemmekontor, som også gjør det mulig å jobbe hjemmefra, når det passer meg. Men hvis jeg vil ha kontakt med andre på jobb, eller hjelp, så må dette skje i den «vanlige arbeidstiden».

 

En annen forskjell fra studiene er at arbeidsoppgavene er mer selvstendige. Det er litt opp til deg selv hva du føler er viktig å prioritere. Det er også mer opp til deg å passe på at ting blir gjort. Hvis man har lyst til å ta praksis er det viktig at man prøver å ha faste rutiner, og at man passer på at praksisen blir prioritert. Man bør kunne greie å jobbe en del selvstendig, og holde på rutiner. Men det er fullt mulig å spørre veilederen din om du føler dette er vanskelig. Og hvis du sliter med å finne arbeidsoppgaver er det viktig å snakke med veileder om dette. De er her for å hjelpe deg, og veilede deg. Hvis man er redd for at praksis skal gå utover annet skolearbeid, kan en trøst være at med mer selvstendig arbeid, vil du også selv ha mer mulighet til å legge opp dagene så de passer deg. Veilederne og lærerne vil også være der til hjelp for at det best mulig skal passe til din hverdag, så jeg syns ikke man skal være redd for å ta praksis. Jeg syns også at praksisen gir meg mer kunnskap som jeg kan bruke i de andre emnene, og på den måten vil praksis bidra mer til skolearbeidet, ikke å gå utover det.

Jeg ville derfor anbefalt alle å søke praksisemner!

 

 

Emneord: Geopraksis-bloggen, Geopraksis, Vannkraft, Hydrologi Av Ingvild Olden Bjerkelund
Publisert 23. mars 2022 09:18 - Sist endret 25. mars 2022 16:51
About-image

Bloggen Geopraksis er skrevet av geovitenskapsstudenter i praksisopphold, som tilbys som en del av emnet "GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag" ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.