English version of this page

Forsiden

Vår forskning

Vi utvikler og anvender metoder for simuleringer av kjemiske prosesser og komplekse molekylære systemer, gjerne i vekselvirkning med stråling og felt.