New podcast series by CINPLA Co-founder

Gaute Einevoll has started a new podcast called "Vett og vitenskap".

A picture of a man (Gaute Einevoll) by a microphone.

The podcasts are in Norwegian.

I podcasten ”Vett og vitenskap” er målet å bedrive folkeopplysning om ideer og vitenskap. Utgangspunktet vil gjerne være populærvitenskapelige bøker som omhandler natur eller samfunn hvor forfatteren og jeg diskuterer tematikken. Og målet her er ikke å vinne debatten, heller å bruke diskusjon som et middel til å klargjøre temaer for oss selv og lytterne.

Linken til podcastene er: "Vett og Vitenskap" 

 

 

 

 

Published Nov. 26, 2019 2:18 PM - Last modified Nov. 26, 2019 2:18 PM