Milad H. Mobarhan talks about understanding the brain with physics (in Norwegian).

Hva kan fysikere bidra med i hjerneforskning? Ph.D student Milad H. Mobarhan gir elever fra den videregående skole et innblikk i dette i sitt glimrende foredrag under universitetets åpen dag. Se forelesningen her.

Mobarhan er stipendiat, på CINPLA (Center for Integrative Neuroplasticity), ved Universitetet i Oslo. Foredraget er fra ''Åpen dag'' for videregående elever, tatt opp på UiO 9. mars 2017.

Published Jan. 24, 2018 3:07 PM - Last modified Feb. 26, 2018 11:21 AM