Populærvitenskapelig artikkel om studiet vårt av langtidsminner på nrk.no

Slik lagres langtidsminner (in Norwegian only).

The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) wrote a piece about our latest publication in PNAS. 

doi: 10.1073/pnas.1713530115

Published Jan. 5, 2018 1:28 PM - Last modified Jan. 5, 2018 1:28 PM