Titan post - "The brain's visual 'Coaching Inn' is actually a gatekeeper" (Norwegian)

"Hjernens visuelle «skysstasjon» er egentlig en portvokter" skrevet av Bjarne Røsjo (3. januar, 2019)

"Små elektriske signaler sendes innover mot hjernen når fotoner treffer lysreseptorene i øyets netthinne. Disse signalene kan sammenliknes med pixlene i et digitalt bilde – og hjernens vanskelige oppgave er å analysere seg fram til hva pixlene representerer. Milad Mobarhan har klart å lage en matematisk modell av hvordan en "portvokter" i hjernen tar seg av første trinn i denne bildeanalysen."

LES DEN HER

Published Jan. 10, 2019 10:01 AM - Last modified Jan. 10, 2019 10:01 AM