Titan post - The brain's balance between learning and memory is regulated by cartilage protein (Norwegian)

"Hjernens balanse mellom læring og hukommelse reguleres av brusk-protein" skrevet av Bjarne Røsjo (5. november, 2018)

"Hjernen må hele tiden balansere mellom å endre seg raskt for å lære noe nytt og være stabil nok til å bevare viktige minner. Nå viser det seg at det samme proteinet som danner bruskvev – som vi har i nesen, ører, luftrør og ledd – spiller en sentral rolle i denne reguleringen av hjernens plastisitet."

LES DEN HER

Published Nov. 13, 2018 10:40 AM - Last modified Nov. 13, 2018 10:45 AM