English version of this page

Disputas: Cassandra Trier

MSc Cassandra Trier ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The Genomics of Hybrid Speciation.

Cassandra Trier foto

Cassandra Trier

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Assistant Professor Scott Taylor, University of Colorado Boulder 
  • Forsker Emiliano Trucchi, University of Ferrara
  • Førsteamenuensis Yngvild Vindenes, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Sanne Boessenkool

Veileder

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Triers avhandling.
 

Publisert 14. sep. 2018 09:29 - Sist endret 1. nov. 2021 15:44