English version of this page

Prøveforelesning: Cassandra Trier

MSc Cassandra Trier ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How genomic data changed our understanding of speciation

Bilde Cassandra Trier

Cassandra Trier

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Triers avhandling.
 

Publisert 14. sep. 2018 09:31 - Sist endret 24. okt. 2018 10:47