English version of this page

Disputas: Sissel Hauge

MSc Sissel Hauge ved Institutt for Biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Targeting cancer cells through inhibition of cell cycle checkpoint kinases

Bilde av Sissel Hauge

Sissel Hauge

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Timothy Humphrey, University of Oxford
  • Professor Marit Otterlei, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Professor Fahri Saatcioglu, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Veileder

  • Gruppeleder Randi Gussgard Syljuåsen
  • Professor Pål Falnes

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hauges avhandling
 

Publisert 30. des. 2019 10:15 - Sist endret 28. sep. 2021 14:40