English version of this page

Prøveforelesning: Sissel Hauge

MSc Sissel Hauge ved Institutt for Biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Targeted therapy; challenges, status and future perspective.

Bilde av Sissel Hauge

Sissel Hauge

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hauges avhandling
 

Publisert 30. des. 2019 10:15 - Sist endret 10. feb. 2020 13:55