Immunologiens Dag 2018

Årets tema er "Autoimmun sykdom: Arv og miljø"

Program (pdf) med informasjon om foredragsholderne.


Program

Konferansier: Professor Anne Spurkland
 

11:00 Velkommen v/Inger Sandlie, President i Norsk Selskap for Immunologi og Anne Spurkland

11:15 Professor Ludvig Sollid: Født sånn eller blitt sånn? Arv og miljø i utvikling av cøliaki

11:45 Professor Knut Lundin: Hva er det med cøliakerne? Hvordan finner vi dem?

12:15 Professor Knut Dahl-Jørgensen: Er barnediabetes egentlig en virussykdom?

12:45 Pause med bevertning

13:15 Inger Sandlie intervjuer forskningssykepleier Siv Furholm

13:45 Forsker Johannes Espolin Roksund Hov: Tarmbakteriene. Våre samarbeidspartnere


Mer informasjon hos:

Publisert 19. apr. 2018 22:03 - Sist endret 19. apr. 2018 22:27