English version of this page

Prøveforelesning: Meriam Guellil

MSc Meriam Guellil ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Phylogeography - methods, advantages and pitfalls

Picture Meriam Guellil

Meriam Guellil

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Guellil's avhandling.
 

Publisert 23. nov. 2018 09:55 - Sist endret 23. nov. 2018 09:57