English version of this page

Prøveforelesning: Antonio Agostini

MSc Antonio Agostini ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Role of tumor microenvironment for ovarian tumor development, progression and therapy response

Antonio Agostini

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Agostinis avhandling.
 

Publisert 14. juni 2018 13:22 - Sist endret 14. juni 2018 13:22