English version of this page

Prøveforelesning: Helle Tessand Baalsrud

MSc Helle Tessand Baalsrud ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of gene and genome duplication in biological innovation

Helle Tessand Baalsrud

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Baalsruds avhandling
 

Publisert 13. feb. 2018 09:52 - Sist endret 15. nov. 2018 13:45