English version of this page

Prøveforelesning: Inger Lise Nerland Bråte

MSc Inger Lise Nerland Bråte ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nanotoxicology: Impacts of engineered nanomaterials on aquatic biota

Bilde av Inger Lise Nerland Bråte

Inger Lise Nerland Bråte

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Bråtes avhandling.
 

Publisert 30. nov. 2018 12:14 - Sist endret 30. nov. 2018 12:14