English version of this page

Prøveforelesning: Cecilie Kåsi Nesset

Cand. scient. Cecilie Kåsi Nesset ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Liver fibrosis - Causes, mechanisms and consequences

Cecilie Kåsi Nesset

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Nessets avhandling.
 

Publisert 9. mars 2018 10:25 - Sist endret 9. mars 2018 10:35