English version of this page

Prøveforelesning: Elisabeth Müller

MSc Elisabeth Müller ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The roles of macrophages of different origin in protection against  infection

Elisabeth Müller

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Müllers avhandling.
 

Publisert 14. aug. 2018 09:59 - Sist endret 23. aug. 2018 09:21