English version of this page

Prøveforelesning: Ivan Myhre Winje

MSc Ivan Myhre Winje ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Understanding developing and diseased muscle: triggers, structure, and functional consequences

Ivan Myhre Winje

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Winjes avhandling.
 

Publisert 1. juni 2018 10:14 - Sist endret 1. juni 2018 10:14