English version of this page

Prøveforelesning: Karina Stensland Hornslien

MSc Karina Stensland Hornslien ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The mechanistic basis of heterosis and its evolutionary implications

Karina Stensland Hornslien

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hornsliens avhandling.
 

Publisert 16. mai 2018 09:37 - Sist endret 16. mai 2018 09:37