English version of this page

Prøveforelesning: Mark Adam Scott

MSc Mark Adam Scott ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why are not all animals tolerant to hypoxia?

Mark Adam Scott

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Scotts avhandling.
 

Publisert 9. feb. 2018 09:42 - Sist endret 9. feb. 2018 09:42