English version of this page

Prøveforelesning: Duarte Mateus

MSc Duarte Mateus ved Institutt for Biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Roles of the ER in the regulation of membrane dynamics and functions

Duarte Mateus

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Mateuss avhandling.
 

Publisert 23. aug. 2018 09:37 - Sist endret 31. juli 2019 17:38