English version of this page

Prøveforelesning: Raoul Wolf

MSc Raoul Wolf ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Climate change effects on zooplankton

Raoul Wolf

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Raouls avhandling.
 

Publisert 25. jan. 2018 10:06 - Sist endret 25. jan. 2018 10:06