English version of this page

Prøveforelesning: Ida Marie Johannessen

MSc Ida Marie Johannessen ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Species concepts in plants - new evidence from genomics on an old conundrum.

Ida Marie Johannessen

Ida Marie Johannessen

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Johannessens avhandling.
 

Publisert 29. mars 2019 10:00