English version of this page

Prøveforelesning: Chloé Rebecca Nater

MSc Chloé Rebecca Nater ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does individual heterogeneity matter? Predicting global change effects on populations along a life history continuum.

Chloé Rebecca Nater

Chloé Rebecca Nater

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Naters avhandling.
 

Publisert 14. juni 2019 14:01 - Sist endret 14. juni 2019 14:01